Firma AYAR zapewnia usługi w zakresie:

  • kompeklsowej obsługi inwestycji,

  • przygotowania oraz prowadzenia spraw związanych z zezwoleniami, uzgodnieniami
    z organami administracji publicznej,
  • mechanicznego wyburzania budynków i obiektów żelbetowych, betonowych, ceglanych i drewnianych o dowolnej wysokości i kubaturze, przy użyciu ciężkiego sprzętu wyburzeniowego,

  • kierowania pracami budowlanymi,

  • recyklingu gruzu i pozostałości po rozbiórkach.